OFERTA


Świadczymy usługi na zlecenie osób prywatnych, szpitali, przychodni i firm:

 • Transport pacjentów z domu do hospicjum, domów opieki.
 • Transport do sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych.
 • Transport do placówek leczniczych.
 • Transport do placówek ubezpieczeniowych.
 • Transport osób niepełnosprawnych.
 • Transport osób niepełnosprawnych na teren UE.
 • Przewóz osób niepełnosprawnych na wyjazdy grupy od 8 do 12 osób w jednym samochodzie.
 • Dowozy i przywozy osób na dworce kolejowe, autobusowe i lotniska.
 • Transport do dentysty.
 • Transport do Kina, Teatru.
 • Transport do urzędów, banków.
 • Transport na konsultacje lekarskie.
 • Transport na turnusy rehabilitacyjne.
 • Transport na uroczystości.
 • Obsługa WTZ, DPS, Hospicjum.

Asystenci transportowi
W przypadkach, gdy osoba poruszająca się na wózku potrzebuje pomocy w pokonaniu barier, załatwieniu spraw, itp. w niedostępnym dla niej budynku lub nie ma możliwości pokonania barier, pomocy w poruszaniu się lub załatwieniu spraw mogą udzielić asystenci transportowi. Potrzeby tego rodzaju muszą zostać zgłoszone. Za zgłoszenie zapotrzebowania na asystenta odpowiedzialna jest osoba zamawiająca kurs.